دلتنگی‌های جاری روی گونه‌های من...

 

 

 

- بازگشتم به جنون؛ رنگی از عشق بزن برتن تنهایی من،ای دوست -

/ 512 نظر / 86 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هامین

زندگی انگارتمام صبرش رابخشیده است به من! هرچه من صبوری میکنم اوبابی صبری تمام؛ هول میزندبرای ضربه بعد!! کمی خستگی درکن لعنتی.... خیالت راحت،خستگی من به این زودی هادرنمیشود

هامین

نِگَرانـــ شَبـــــــهایمــــــــــ نَبــــــــــاًش,تَنـــــــــــهانیـــــــــــــسیتَم... بــــــــــــالِشَمــــــــــــــــــــــ... هِق هِق گــــِریهــــــــــ هـــــــایَمــــــــــــ... قــــــــرص هـــایَــــــــــمـــــ... دَفتَـــــــــــــــــــــرِکــــــــــــاهیِ نِوشتِــــــــــــهـــــــــ هـــــایَــمــــــــ... سَــــــردی دَستـــــــــــــــانَـــــم... هَمــــهــ هَستَنـــــــــــــد...تَنهـــــــــانیــــــــــــستَمـــــــــ!!!!

هامین

درد دارد ! وقــتـی می رود .. و هـمه می گــویـند : دوستـت نــداشـت ... و تــو نمـی تــوانـی بـه هـمه ثــابـت كــنی كه هــرشـب بــا عـاشـقانـه هــایـش خـــوابت می كـــرد !!.

هامین

دنیا کوچک تر از آن است، که گم شده ای را در آن یافته باشی. هیچ کس اینجا گم نمی شود! آدمها به همان خونسردی که آمده اند ، چمدانشان را می بندند و ناپدید می شوند. یکی در مه، یکی در غبار

هامین

هـــر بار کـه دلــم هـــوای خـــــــدا کـــرد … نــــه ! هــر بار کـه خـــــــدا یــاد ِ دلــم کــــرد … تـنـم لــرزید … نــه از خــــــدا … از خــــودم ! که از شــیطــان هـــم شـیطـان تــَر شــدم … نـگـاهم را مــی دزدم … مبادا چشــمم در چشـــم خدا گــــیر کند ..

هامین

آنقــدر مــــرا سرد کـــرد ؛ از خــــودش .. از عشـــق .. کــه حـــالا بــه جـــای دلبستن ، یــــخ بستــه امـ! آهــــای !!! روی احســاســم پــا نگذاریــد .. لیـــز می خوریــد .!.

هامین

آتش مي زنم تار و پودم را نوشته هايم را عشقم را تا دود شود ، خاك آتش مي زنم تار و پودم را نوشته هايم را عشقم را تا دود شود ، خاكستر شود شايد ققنوسي از درونم سر برآورد!

هامین

روزی میــرسَد. بـــی هیــــچ خَبـــَـــری. بــا کولـــــه بــــآر تَنهـــاییـَم. دَـر جـــاده هــای بـی انتهــــای ایـن دنیــای عَجیـــــب. راه خــــواهم افتـــــاد. مَـــن کـــه غَریبـــــم. چـــه فَــــرقی دارد کجـــــای ایـــن دنیــــــا بـاشــــم. همــه جــــای جهــــان تنهـــــایی بــــا مَـــن است ..

هامین

یک گلوله وسط پیشانی شعرهام این بار ... درست به هدف زدی جایی که تا دیروزامپراطوری تو بوداما ... دستانت به خون خودت آلوده شد و من در قرمزترین وضعیت زندگی ام دوباره متولد شدم!

هامین

سخـت ترین کار دنیـا ؛ بی محلــی کردن به کسیـه که ، با تـمـام وجــود دوسـتش داری....!!